مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
SOAS

مخفف عبارت SOAS

School of Oriental and African Studies
سواس، دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرقی...
IRNG

مخفف عبارت IRNG

Iran National Grid Code
کد شبکه ملی ایران، یک کد حرفی عددی برای...
EOR

مخفف عبارت EOR

Equipe Olympique des Réfugiés
EOR کد تیم المپیک پناهندگان است. این کد...
CIT

مخفف عبارت CIT

California Institute of Technology
مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا (CIT) مشهور به...