مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساز

اسم یا کلمات مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید تا مخفف‌های ممکن آن را بیابید: