مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GNP
مخفف عبارت GNP
Gross National Product
تولید ناخالص ملی: در بررسی تولید ناخالص...
شاپا
مخفف عبارت شاپا
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...
WaSP
مخفف عبارت WaSP
ProtestantWeb Standards Project
پروژه استانداردهای وب ( WaSP ) یک گروه...
FEN
مخفف عبارت FEN
Forsythe Edwards Notation
یادداشت برداری فورسیت–ادواردز (به شکل...
CVSS
مخفف عبارت CVSS
Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا CVSS...
SGML
مخفف عبارت SGML
Standard Generalized Markup Language
اس‌جی‌ام‌ال یا زبان نشانه‌گذاری...
HEVC
مخفف عبارت HEVC
High Efficiency Video Coding
کدگذاری ویدیویی پربازده (اچ‌ای‌وی‌سی)...
FHS
مخفف عبارت FHS
Filesystem Hierarchy Standard
استانداردِ سلسله‌مراتبِ سیستمِ فایل...
IQ
مخفف عبارت IQ
Installation Qualification
پارمترهایی استاندارد که در موقع نصب و...
ISIN
مخفف عبارت ISIN
International Standard Name Identifier
استاندارد بین‌المللی شناسهٔ نام ISIN،...
FEC
مخفف عبارت FEC
Forward Error Correction
نرخ تصحیح خطا. در الکترونیک و سیستم پخش...
MARC
مخفف عبارت MARC
MAchine Readable Cataloging
مارک (MARC) از استانداردهای به‌کاررفته...