مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GNP

مخفف عبارت GNP

Gross National Product
تولید ناخالص ملی: در بررسی تولید ناخالص...
شاپا

مخفف عبارت شاپا

شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...
WaSP

مخفف عبارت WaSP

ProtestantWeb Standards Project
پروژه استانداردهای وب ( WaSP ) یک گروه...
FEN

مخفف عبارت FEN

Forsythe Edwards Notation
یادداشت برداری فورسیت–ادواردز (به شکل...
CVSS

مخفف عبارت CVSS

Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا CVSS...