مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

درباره ما

به حذف برخی از حروف یک واژه یا گروهی از واژه‌ها به منظور کوتاهی و آسانی، مُخَفَّف کردن یا کوته‌سازی می‌گویند و واژهٔ حاصل یک کوته‌نوشت نامیده می‌شود.
کوته‌سازی و کوته‌نوشت از واژگان مصوب فرهنگستان زبان فارسی به جای Abbreviation یا Acronym در انگلیسی هستند.

عبارات سرنام و سرواژه هر دو از انواع کوته‌نوشت هستند. تفاوت آن‌ها در این است که در سرواژه، حروف تشکیل دهنده، به صورت جداجدا تلفظ می‌شوند (مانند بی‌بی‌سی) و سرواژه خودش واژهٔ تازه‌ای محسوب نمی‌شود، ولی در سرنام حروف به صورت یک کلمهٔ واحد تلفظ می‌گردند و تشکیل یک واژهٔ جدید می‌دهند. (مانند: نداجا)

وب سایت مخفف دات کام، اولین وب سایت در زمینه کلمات اختصاری (کوتاه شده) در ایران می باشد. هدف از راه اندازی این سایت، کمک به کاربران اینترنتی جهت یافتن عبارات مخفف شده برای بالا بردن اطلاعات عمومی می باشد.

در حال حاضر، این سایت از یک تیم 5 نفره برای پرکردن بانک اطلاعاتی عبارات در سایت تشکیل شده است و همچنین ما روی اپلیکشن خلاصه کتاب، Angles کار می‌کنیم.

■ ویدئوی معرفی سایت مخفف در شبکه سوم سیما
■ ویدئوی معرفی سایت مخفف برای بار دوم در شبکه سوم سیما
■ ویدئوی معرفی سایت مخفف در شبکه جهانی بی بی سی
■ تصویر معرفی سایت مخفف در روزنامه همشهری
■ تصویر معرفی سایت مخفف در روزنامه مردم مشهد؛ شهرآرا
■ تصویر معرفی سایت مخفف در روزنامه خراسان، ضمیمه بایت