مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
LPN

مخفف عبارت LPN

Licensed Practical Nurse
پروانه پرستاری (LPN) واژه‌ای شناخته شده...
ODD

مخفف عبارت ODD

Oppositional Defiant Disorder
اختلال نافرمانی مقابله جویانه (ODD) در...
ZIFT

مخفف عبارت ZIFT

Zygote Intrafallopian Transfer
این روش تا حدودی مشابه (GIFT) است، با...
GIFT

مخفف عبارت GIFT

Gamete IntraFallopian Transfer
در این روش، تخمدان‌ها پس از تحریک توسط...
PESA

مخفف عبارت PESA

Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration
در روش PESA بدون باز کردن پوست بیضه و...