مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
HAP
مخفف عبارت HAP
Hospital-Acquired Pneumonia
ذات الریه بیمارستانی (HAP) به هر ذات...
MDMA
مخفف عبارت MDMA
MethyleneDioxyMethAmphetamine
اِکستازی (MDMA) دارویی از گروه آمفتامین...
CPT
مخفف عبارت CPT
Current Procedural Terminology
اصطلاحات اقدامات پزشکی متداول که کدهای...
HRS
مخفف عبارت HRS
Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
TCM
مخفف عبارت TCM
Traditional Chinese Medicine
پزشکی سنتی چینی (TCM)، مجموعه‌ای از...
MRV
مخفف عبارت MRV
Magnetic Resonance Venography
عبارت MRV یک نوع تصویر برداری پزشکی است...
OME
مخفف عبارت OME
Otitis Media with Effusion
عفونت گوش میانی در قرن 18 شیوع فراوانی...
PSC
مخفف عبارت PSC
Primary Sclerosing Cholangitis
بیماری کلانژیت اسکلروزان اوليه (PSC) یک...
HFRS
مخفف عبارت HFRS
Hantavirus hemorrhagic Fever with Renal Syndrom
تب خونریزی دهنده به همراه سندرم کلیوی...