مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
CCF

مخفف عبارت CCF

Convalescent Care Facilities
نقاهت بازیابی تدریجی سلامت و نیروی شخص...
CMR

مخفف عبارت CMR

Cardiac Magnetic Resonance
تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلبی عروقی...
PXE

مخفف عبارت PXE

PseudoXanthoma Elasticum
PXE یک بیماری ژنتیکی است که باعث کانی...