مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HDML

مخفف عبارت HDML

Handheld Device Markup Language
زبان ارتقاء انحصاری قدیمی برای ایجاد...
B2B

مخفف عبارت B2B

Business to Business
B2B تبادل الکترونیکی محصولات و سرویس ها...
IFLA

مخفف عبارت IFLA

The International Federation of Library Associations and Institutions
فدراسیون بین المللی انجمن‌ها و موسسات...
ISCA

مخفف عبارت ISCA

Iranian Scientific Commerce Association
انجمن بازرگانی ایران اهداف - گسترش و...