مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IFLA

The International Federation of Library Associations and Institutions

فدراسیون بین المللی انجمن‌ها و موسسات کتابداری ارگانی مستقل، غیر دولتی، بین المللی، و غیرانتفاعی است. هدف ایفلا ارتقای تفاهم بین المللی، همکاری، گفت و شنود، پژوهش و توسعه در همه زمینه‌های کتابداری از جمله کتابشناسی، خدمات اطلاع رسانی، و آموزش کارکنان و ایجاد تشکیلاتی است که از طریق آن بتوان جنبه‌های بین اللملی کتابداری را ارائه کرد. فکر ایجاد سازمانی بین‌المللی در حوزه کتابداری در سال ۱۹۲۶، در همایشی که به مناسبت سالگرد انجمن کتابداران امریکا در آتلانتا و فیلادلفیا برگزار گردید، مطرح شد.
IFLA
ارسال نظر

ارسال نظر