مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NGC

New General Catalogue

کاتالوگ عمومی جدید (NGC) شناخته شده‌ترین فهرست اجرام عمقی آسمان است. این فهرست بالغ بر ۸٬۰۰۰ جرم آسمانی می‌شود (not specialised to just galaxies for instance).

این فهرست در سال ۱۸۸۰ و توسط J. L. E. دریر و بر اساس رصدهای ویلیام هرشل ایجاد شد. البته بعداً اجرام زیادی به آن افزوده شد.
NGC
ارسال نظر

ارسال نظر