مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSI

مخفف عبارت PSI

The Physics Society of Iran
انجمن فيزیک ایران در سال ۱۳۱۰ تشکیل شد....
NFE

مخفف عبارت NFE

Nokia Firmware Editor
نرم افزار NFE برای کوک کردن فریمور های...
VT

مخفف عبارت VT

Voltage Transformer
ترانسفورماتور ولتاژ وسیله‌ای است که...
IM

مخفف عبارت IM

International marketing
بازاریابی بین‌المللی، در ساده‌ترین سطح...
MADD

مخفف عبارت MADD

Mothers Against Drunk Driving
مادران مخالف رانندگی در حالت مستی (به...
WMO

مخفف عبارت WMO

World Meteorological Organization
سازمان جهانی هواشناسی (WMO) یک سازمان...