مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HDML

Handheld Device Markup Language

زبان ارتقاء انحصاری قدیمی برای ایجاد سایت های وب بهینه شده برای تلفن ها . HDML توسط Openwave توسعه یافته و فقط بوسیله مرورگرهای Openwave پشتیبانی می شود. آن توسط استانداردهای صنعت بازمانند WML و بعدها XHTML جایگزین شد.
HDML
ارسال نظر

ارسال نظر