مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MST

مخفف عبارت MST

Minimum Spanning Tree
درخت پوشای کمینه یا درخت فراگیر مینیمم...
SQA

مخفف عبارت SQA

Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...
CGI

مخفف عبارت CGI

Common Gateway Interface
واسط دروازهٔ مشترک (سی‌جی‌آی) یک متد...
MM

مخفف عبارت MM

Malignant Mesothelioma
نوعی سرطان است که در ملانوسیت‌ها...
CPCR

مخفف عبارت CPCR

Cardio Pulmonary Cerebral Resuscitation
اقداماتی است كه به منظور برقراری گردش...
توانیر

مخفف عبارت توانیر

توليد و انتقال نيروی برق ايران
توسعه سریع صنعت برق در ایران فکر ایجاد...