مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SOAP

مخفف عبارت SOAP

Simple Object Access Protocol
با استفاده از پروتکل دسترسی آسان به...
VPN

مخفف عبارت VPN

Virtual Private Network
شبکهٔ خصوصی مجازی (VPN)، شبکه‌ای است که...
HDMI

مخفف عبارت HDMI

High Definition Multimedia Interface
رابط چندرسانه‌ای اچ‌دی یا رابط...