مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HDMI

مخفف عبارت HDMI

High Definition Multimedia Interface
رابط چندرسانه‌ای اچ‌دی یا رابط...