مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UNICEF

مخفف عبارت UNICEF

United Nations International Children's Emergency Fund
صندوق کودکان ملل متحد که بیشتر به نام...
NCBI

مخفف عبارت NCBI

National Center for Biotechnology Information
مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری معروف به...
PCS

مخفف عبارت PCS

Polar Coordinate System
دستگاه مختصات قطبی، یک دستگاه مختصات...
HBO

مخفف عبارت HBO

Home Box Office
اچ‌بی‌او یکی از بزرگترین پخش‌کننده‌های...
SOAP

مخفف عبارت SOAP

Simple Object Access Protocol
با استفاده از پروتکل دسترسی آسان به...