مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EPROM

Erasable Programmable Read Only Memory

این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و برنامه ریزی مجدد را دارد که می توان اطلاعات داخل آن را توسط نور فرابنفش پاک کرد و دوباره برنامه ریزی کرد.
EPROM
ارسال نظر

ارسال نظر