مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IM

Information Management

مدیریت اطلاعات (IM)، شامل مدیریت و جمع‌آوری اطلاعات از یک یا چند منبع و ارائه آن اطلاعات به یک یا چند مخاطب است. مدیریت به معنی سازماندهی و کنترل ساختار، ترکیب و پردازش و ارائه اطلاعات است. در طول سال ۱۹۷۰ مدیریت اطلاعات تا حد زیادی محدود به تصویر، تعمیر و نگهداری از فایل‌ها و مدیریت چرخه عمر فایل‌های مبتنی بر کاغذ، رسانه‌ها و سوابق بود. با گسترش فناوری اطلاعات در سال ۱۹۷۰، کار مدیریت اطلاعات افق جدیدی یافت و شروع به فعالیت در زمینهٔ تعمیر و نگهداری داده‌ها نمود. چنانچه ذخیره‌سازی اطلاعات معطوف گشت به وسایل الکترونیکی، مدیریت اطلاعات سخت و سخت تر شد. در اواخر سال ۱۹۹۰ زمانی که اطلاعات به طور منظم در سراسر شبکه‌های کامپیوتری و همچنین توسط دیگر وسایل الکترونیکی منتشر شد، مدیران شبکه، به یک معنا، مدیران اطلاعات شدند. آن دسته از افراد خود را با وظایف به طور فزاینده پیچیدهٔ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مواجه می‌دیدند. با آخرین ابزارهای موجود، مدیریت اطلاعات به یک منبع قدرتمند و پر هزینه برای بسیاری از سازمان‌ها تبدیل شده‌است. مدیریت اطلاعات، به عنوان توانایی کل سازمان در مورد ایجاد، حفظ، بازیابی و قابل دسترس ساختن فوری اطلاعات درست، در مکان درست، در سازمان درست، در دست افراد شایسته با کمترین هزینه، در بهترین رسانه‌ها، برای بکارگیری درتصمیم گیری توصیف شده‌است. ((بست)) درسال ۱۹۸۸، به همان سبک، مدیریت اطلاعات را به عنوان ((هماهنگی اقتصادی، مؤثر و کارای تولید، کنترل، ذخیره‌سازی و بازیابی و انتشار اطلاعات ازمنابع بیرونی و درونی به منظور توسعه عملکرد سازمانی)) توصیف می‌کند. این توصیف در دورنما، محدودمی باشد بطوریکه آن مواظب مدیریت ویژگی‌های خوداطلاعات (محتوا، مالکیت، عرضه، برابری) نبوده و توجهی به ابراز ذخیره، تجهیزات بررسی کننده آن و سیستم بکارگیرنده آن ندارد.

بنابراین به طور خلاصه مسئله کلیدی درگیر در مدیریت اطلاعات، مدیریت نمودن(اداره نمودن) اطلاعات دریک سازمانی می باشد که فناوری اطلاعات مدرن را به کار می برد. مفهوم سیستم های اطلاعات رشد سریع فناوری کامپیوتر، اشتیاق انسان را برای بدست آوردن کمک رایانه درحل مسائل پیچیده وپیچیده تر، توسعه می‌بخشد. مشکلاتی که صرفاً در قلمرو فعالیت های موشکافانه و باطنی انسان مخصوصاً در سازمانها، درچندسال گذشته، درنظر گرفته شد.

سیستم های اطلاعات، خواسته همیشه بزرگترین سازمان های در حال رشد و پویا می‌باشد. نیاز برای بدست آوردن دسترسی مناسب، سریع، اقتصادی (مقرون به صرفه) تدبیر روش هایی جهت ایجاد مدیریت و بکارگیری پایگاه های اطلاعاتی در سازمانها را ضروری می‌سازد اطلاعات مدیریت وسیستم های اطلاعات، بخصوص آنهایی که مربوط به فرایندهای تصمیم گیری مؤثر در سازمان می باشدیعنی بعنوان منابع سازمانی با ارزش در نظر گرفته می‌شود. به زبان ساده بیان کنیم، یک سیستم اطلاعات سیستمی است برای پذیرش داده اطلاعات به عنوان یک ماده خام و از طریق یک یا بیشتر فرایند تبدیل، تولید اطلاعات به عنوان یک محصول می‌باشد. و شامل عناصر عملکردی متعاقبی می باشدکه مربوط به سازمان و محیطهای آن است:

دریافت (درک): ورود اولیه اطلاعات، خواه بدست آمده یا تولید شده در یک سازمان.
ثبت: کسب فیزیکی اطلاعات
بررسی (جریان): انتقال با توجه به نیازهای خاص سازمان.
انتقال: جریانی که در یک سیستم اطلاعات اتفاق می‌افتد.
ذخیره: پیش بینی برخی استفاده مورد نظر در آینده.
بازیابی: جستجوی اطلاعات ثبت شده.
ارائه: گزارش، ارتباط و ….
به طور خلاصه، مدیریت اطلاعات مستلزم سازماندهی، بازیابی، کسب، تأمین امنیت و حفظ اطلاعات است. مدیریت اطلاعات اشتراک و ارتباط نزدیکی با مدیریت داده‌ها دارد.
IM
ارسال نظر

ارسال نظر