مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و برنامه ریزی مجدد را دارد به این صورت که بر خلاف EPROM که اطلاعات آن توسط نور فرابنفش پاک میشود اما اطلاعات این نوع حافظه فقط توسط پالس الکتریکی (اتصال به رایانه) پاک میشود.
EEPROM
ارسال نظر

ارسال نظر