مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NSX

مخفف عبارت NSX

New, Sportscar, Experimental
عبارت NSX در خودرو به معنای ( جدید،...