مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SC

مخفف عبارت SC

Solid Contain
سالید کانتن. به معنای مواد حلال یا ذرات...
RPM

مخفف عبارت RPM

Revenue Per Thousand ( Ad Impression )
RPM به معنای درآمد به ازای هر ۱۰۰۰...
MC

مخفف عبارت MC

Master Of Ceremonies
رئیس تشریفات (MC) به میزبان و مجری یک...