مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CYL

Call You Later

این عبارت در چت یا گفتگوهای اینترنتی، به معنای (بعدا بهت زنگ می زنم) می‌باشد.
CYL
ارسال نظر

ارسال نظر