مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FUD

مخفف عبارت FUD

Fear, Uncertainty, Doubt
FUD نوعی فن تجاری به حساب می‌آید و در...