مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ص

مخفف عبارت ص

صلی الله علیه و آله و سلم
پسوند «صلی الله علیه و آله و سلم» به...
ع

مخفف عبارت ع

علیه السلام
پسوند «علیه السلام» برای احترام به مقام...