مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KMP

Keep Me Posted

این عبارت در چت یا گفتگوهای اینترنتی، به معنای (مرا در جریان بگذار) می‌باشد.
KMP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود