مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PVT

Product Validation Test

ویژگی جدید آیفون ۱۲ با قابلیت PVT به معنای (تست اعتبارسنجی محصول)
PVT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود