مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HRU

مخفف عبارت HRU

حالت چطور هست
کلمه HRU بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده...
ACID

مخفف عبارت ACID

Atomic, Consistent, Isolated, and Durable
ACID از 4 قاعده تشکیل شده است (Atomic,...