مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EOL

End Of Line

کاربرد EOL در زبان برنامه نویسی به معنای پایان خط هست ( End Of Line )
EOL
ارسال نظر

ارسال نظر