مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CM

Call Me

کاربرد عبارت CM در چت به معنای با من تماس بگیرید می باشد.
CM
ارسال نظر

ارسال نظر