مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PRT

مخفف عبارت PRT

Physical Readiness Training
به معنای آموزش آمادگی بدنی در دنیای...
THD

مخفف عبارت THD

Total Harmonic Distortion
THD به معنای اعوجاج هارمونیکی کل و از...
MLS

مخفف عبارت MLS

multi layer switch
ام ال اس به معنای سوئیچ چند لایه میباشد...