مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RPM

Revenue Per Thousand ( Ad Impression )

RPM به معنای درآمد به ازای هر ۱۰۰۰ نمایش هست. معادل با CPM یا eCPM .

درحالی که معنای CPM رایج تر از RPM در بین پابلیشران ( کسانی که تبلیغ را در داخل وب سایت خود قرار میدهند ) هست.

واحد RPM در Google AdSense مورد استفاده است.
RPM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود