مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HFoV

Horizontal Field of View

اصطلاح HFoV و یا AoV نامی رایج برای بیان زاویه دید است. واحد اندازه گیری زاویه دید درجه (مانند°۶۰, °۱۲۰, °۱۸۰) می باشد و به محدوده ی پوشش افقی اطلاق می شود.

علاوه بر HFoV اصطلاحات دیگر نیز وجود دارند که کاربرد کمتری دارند. این دو اصطلاح عبارتند از FoV عمودی یا VFoV و FoV مورب (Diagonal FoV). این اعداد نیز ممکن است روی مشخصات لنز لیست شده باشند اما نباید آنها را با HFoV اشتباه گرفت.
HFoV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود