مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MB

Mega Byte

مِگابایت یا MB، یکای اطلاعات و ذخیرسازی در رایانه است. این واژه از پیشوند مگا و کلمه بایت تشکیل شده‌است. به طور کلی دو تعریف از مِگابایت موجود است. در تعریف نخست منظور از مِگابایت ۲۲۰ بایت یا ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ بایت می‌باشد. این تعریف عموماً در مورد میزان فضای ذخیره سازی داده‌ها و توسط رایانه بکار می‌رود. در این تعریف یک مِگابایت را مبی‌بایت نیز می‌خوانند. در تعریف دوم از واحد سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها مِگا استفاده می‌شود. پس بدین شکل یک مگابایت برابر یک میلیون بایت است. این تعریف مورد تایید SI و IEC است و اکثر سازندگان ادوات سخت‌افزاری ذخیره سازی داده از آن استفاده می‌نمایند. در تعریف سوم که بسیار نادرتر است مِگابایت را کیلوکیلو بایت فرض کرده و برابر ۲۱۰ × ۱۰۳ یا ۱٬۰۲۴٬۰۰۰ بایت می‌گیرند. این تعریف دیگر کاربرد ندارد.

یادداشت : اختلاف اندازه داده در تعریف دوم و سوم یکی از مشکلات رایج در کامپیوتر می‌باشد. برای مثال یک فروشنده دیسک سخت میزان فضای دیسک خود را ۱۰۰ مگابایت (بنا بر تعریف دوم) می‌خواند ولی در رایانه این میزان را کمتر نشان می‌دهد (بنا بر تعریف سوم)

گاهی این واحد را با سرواژهٔ MB (که نباید با Mb سرواژه برای مگابیت اشتباه شود) و گاه به شکل خلاصه شدهٔ «مِگ» (meg) نیز می‌خوانند.
MB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود