مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
SMIL

مخفف عبارت SMIL

Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های سمعی و...
RSA

مخفف عبارت RSA

Rural Service Area
منطقه جغرافیایی از جمعیت که توسط دایره...
MSL

مخفف عبارت MSL

Moisture Sensitivity Level
یک کد عددی ( رمز ) که مانع از دسترسی...
MEID

مخفف عبارت MEID

Mobile Equipment Identifier
یک شماره ID که بطور جهانی برای هر تلفن...
IMSI

مخفف عبارت IMSI

International Mobile Subscriber Identity
IMSI یک شماره رمز منحصر بفرد جهانی است...
IMPS

مخفف عبارت IMPS

Instant Messaging and Presence Services
IMPS سرویس های حضور و چت استاندارد OMA...