مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
MSL

مخفف عبارت MSL

Moisture Sensitivity Level
یک کد عددی ( رمز ) که مانع از دسترسی...
MEID

مخفف عبارت MEID

Mobile Equipment Identifier
یک شماره ID که بطور جهانی برای هر تلفن...
IMSI

مخفف عبارت IMSI

International Mobile Subscriber Identity
IMSI یک شماره رمز منحصر بفرد جهانی است...
IMPS

مخفف عبارت IMPS

Instant Messaging and Presence Services
IMPS سرویس های حضور و چت استاندارد OMA...
ICE

مخفف عبارت ICE

In Case of Emergency
برخی اشخاص تصور می کنند که تمام کاربران...