مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
VCO

مخفف عبارت VCO

Voltage Controlled Oscillator
یک گوشی موبایل بایستی بتواند روی...
MCU

مخفف عبارت MCU

Multipoint Control Unit
کنترل عملکرد بلوک‌های مختلف در موبایل...
IRIS

مخفف عبارت IRIS

Intelligent Rival Imitator of Siri
نرم افزار آیریس یا IRIS ، رقیب هوشمند...
SIRI

مخفف عبارت SIRI

Speech Interpretation and Recognition Interface
سی‌ری (Siri) یک رابط صوتی مخصوص...