مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
IRIS

مخفف عبارت IRIS

Intelligent Rival Imitator of Siri
نرم افزار آیریس یا IRIS ، رقیب هوشمند...
SIRI

مخفف عبارت SIRI

Speech Interpretation and Recognition Interface
سی‌ری (Siri) یک رابط صوتی مخصوص...
WLL

مخفف عبارت WLL

Wireless Local Loop
سیستم های سرویس بی سیم که با سرویس تلفن...