مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMSI

International Mobile Subscriber Identity

IMSI یک شماره رمز منحصر بفرد جهانی است که یک آبونه GSM برای شبکه را شناسایی می کند . IMSI با اپراتور به اطلاعات حساب شما مرتبط می شود . IMSI در سیم کارت قرار دارد که می تواند از یک تلفن GSM به تلفن دیگر انتقال یابد.
IMSI
ارسال نظر

ارسال نظر