مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
CLDC

مخفف عبارت CLDC

Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و...
BREW

مخفف عبارت BREW

Binary Run-time Environment for Wireless
BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای بی...
AFLT

مخفف عبارت AFLT

Advanced Forward Link Trilateration
نوعی از تکنولوژی محل گوشی بر مبنای...
HSUPA

مخفف عبارت HSUPA

HighSpeed Uplink Packet Access
دسترسی سرعت بالای بسته آپلود ارتقایی...