مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
BREW

مخفف عبارت BREW

Binary Run-time Environment for Wireless
BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای بی...
AFLT

مخفف عبارت AFLT

Advanced Forward Link Trilateration
نوعی از تکنولوژی محل گوشی بر مبنای...
HSUPA

مخفف عبارت HSUPA

HighSpeed Uplink Packet Access
دسترسی سرعت بالای بسته آپلود ارتقایی...
BTS

مخفف عبارت BTS

Base Tranceiver Station
در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با...