مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
FDN

مخفف عبارت FDN

Fixed Dialing Number
ویژگيی که به تلفن امکان می دهد قفل شود...
EGSM

مخفف عبارت EGSM

Extended Global System for Mobile Communications
یک باند فرکانس رادیویی کوچک که در اروپا...
CLDC

مخفف عبارت CLDC

Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و...