مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMPS

Instant Messaging and Presence Services

IMPS سرویس های حضور و چت
استاندارد OMA برای سرویس های حضور و چت موبایل ( IM ) . تکنیک های خاص برای تبادل اطلاعات حضور و چت بین وسایل موبایل ، سرویس های موبایل و سرویس های چت بر مبنای اینترنت.
IMPS
ارسال نظر

ارسال نظر