مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
WLL

مخفف عبارت WLL

Wireless Local Loop
سیستم های سرویس بی سیم که با سرویس تلفن...
USIM

مخفف عبارت USIM

User Services Identity Module
واحد شناسایی مشترک UMTS معادل سیم کارت...
TDMA

مخفف عبارت TDMA

Time Division Multiple Access
TDMA یک تکنولوژی دیجیتال موبایل است ....
T9

مخفف عبارت T9

Text input on 9 Keys
نوعی نرم افزار برای ورودی متن پیشگویانه...