مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MEID

Mobile Equipment Identifier

یک شماره ID که بطور جهانی برای هر تلفن موبایل جدید CDMA در جهان ، منحصر بفرد می باشد و آن تلفن را برای شبکه شناسایی می کند و می تواند برای اعلام کردن تلفن مفقود یا سرقت شده بکار رود . MEID جایگزینی برای ESN ( شماره سریال الکترونیک ) است و درسال 2005 جایگزین ESN شد . شماره های ESN ، 32 بیتی و شماره های MEID ، 56 بیتی می باشند . یک ESN 32 بیتی به این معناست که فقط 4 بیلیون شماره ESN منحصر بفرد وجود دارد . با وجود سایر محدودیت ها ، تلفن های CDMA بقدر کافی تا اواخر 2005 تولید می شوند که ESN های منحصر بفرد به پایان می رسد و این مشکل عمده ای برای این صنعت است . MEID با 56 بیت ، 16 میلیون برابر شماره منحصر بفرد مانند سیستم ESN فراهم می کند و به دنیا اطمینان می دهد که دیگر شماره ها به پایان نمی رسند . اگر چه پشتیبانی MEID باید به تمامی تلفن های جدید CDMA افزوده شود و تمام شبکه های CDMA باید برای پشتیبانی MEID ارتقاء یابند . MEID برای تلفن های GSM و WCDMA معادل IMEI است . MEID نیز برای سازگاری با IMEI برای تلفن هایی که شامل تکنولوژی CDMA و GSM یا WCDMA می باشند ، طراحی شده است.
MEID
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود