مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MVNO

Mobile Virtual Network Operator

کمپانی های بی سیم هستند که مارک، بازاریابی، فروشگاههای خرده فروشی و عرضه های تلفن خود را دارند اما در عوض ساختار و عملکرد خود از زیر ساخت اپراتور دیگری استفاده می کنند (برج ها و شبکه).
MVNO
ارسال نظر

ارسال نظر