مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
GPRS

مخفف عبارت GPRS

General Packet Radio Service
جی‌ پی ‌آر اس یک سرویس اطلاعات موبایل...