مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PIN

Personal Identification Number

Pin عدد شناسائی فردی است.
عدد حفاظتی که بعضی مواقع سیستم‌ های کامپیوتری قبل از اینکه شخص بتواند به سیستم دسترسی پیدا کند و یا قبل از اینکه استفاده ‌کننده یک ترمینال اطلاعات فروش بتواند اطلاعات را وارد کرده یا دریافت کند ، لازم دارند.
PIN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود