مخفف کلمه PIN


( Personal Identification Number ) Pin عدد شناسائی فردی است.
عدد حفاظتی که بعضی مواقع سیستم‌ های کامپیوتری قبل از اینکه شخص بتواند به سیستم دسترسی پیدا کند و یا قبل از اینکه استفاده ‌کننده یک ترمینال اطلاعات فروش بتواند اطلاعات را وارد کرده یا دریافت کند ، لازم دارند.
PIN

بازگشت به صفحه قبل