مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ODBC

Open Database Connectivity

ODBC ارتباط بین سایت و بانک اطلاعاتی را ایجاد می‌کند، از ODBC برای دستیابی به داده ها از طریق مدیریت پایگاه داده های ویندوز (Database Mangament System ) می توان استفاده نمود.

معماری ODBC از چهار قسمت تشكیل شده:
- Application: پروسه را انجام می دهد و توابع ODBC را فراخوانی می كند. توابع ODBC جملات SQL را می فرستد و پاسخ را دریافت می كنند.
- Driver Manager: درایورها را بخاطر برنامه Load و Unload می كند. فراخوانی های توابع ODBC را پردازش می كند یا به درایور می فرستد.
- Driver: فراخوانی های توابع ODBC را پردازش می كند، درخواستهای SQL را به یك منبع داده بخصوص می فرستد و پاسخ را به Application برمی گرداند. اگر لازم باشد درایور درخواست برنامه را تغییر می دهد تا از نظر لغوی توسط DBMS مربوطه سازگار باشد.
- Data source: شامل داده هایی است كه كاربر می خواهد به آنها دسترسی پیدا كند و سیستم عامل مربوطه، DBMS و پلت فرم شبكه ای كه DBMS از آن استفاده می كند.
ODBC
ارسال نظر

ارسال نظر