مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف ATP

Addictions Treatment Program (various locations)

Association of Tennis Professionals

At This Point

Airline Transport Pilot

Adult Treatment Panel

Adenosine Triphosphate

Access to Patients

Available To Promise

Area to Protect

Army Techniques Publication (US DoD)

All Tomorrow's Parties

Association of Test Publishers

Australian Technology Park

Advanced Travel Partner

Australian Training Products

Advanced Technology Program (NIST)

AppleTalk Transaction Protocol

Azienda Trasporti Pubblici (Italian: Public Transport Company)

Approval to Proceed (various organizations)

Achieving the Promise (education)

Athletic Training Program (various schools)

Authorized Technology Provider (Cisco)

Arbejdsmarkedets Tillægspension (Danish Labor Market Supplementary Pension Fund)

Automatic Train Protection (for rail signaling systems)

Accredited Training Provider

Active Trader Pro (software)

Automated Theorem Proving

Aluminum Tread Plate (various companies)

Ask the Professor (University of Detroit Mercy)

Advanced Targeting Pod

Aged to Perfection

All Things Pakistan

Automated Trading Program (finance)

Alternative Travel Project (global initiative)

Acceptance Test Procedure

Aggressive Tax Planning (various locations)

Assistive Technology Practitioner (Credential offered by Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, RESNA)

Anti-Tachycardia Pacing (advanced pacemaker function)

Antitachycardia Pacing (medical)

Aeronautics Test Program (US NASA)

Angel Therapy Practitioner (spirituality)

Accredited Tax Preparer

Asociación de Tenistas Profesionales

Assistive Technology Partnership

After Tax Profit

Alternative Test Procedure (US EPA)

Alberta Theatre Projects

Authorization to Proceed

Autonomous Trade Preferences (various organizations)

Authorized Training Provider

Arbitrage Trading Program (investing)

Air Transport Pilot

Advanced Technology Partner

Acceptance Test Plan

Assistive Technology Partners

Arizona Telemedicine Program

Assistive Technology Project

Association for Transpersonal Psychology

Adaptation to Technical Progress

Associate in Transfer Partnership

Assume the Position

Automotive Testing Papenburg (Germany)

Authority To Proceed

Art Theory and Practice (various organizations)

Aircraft Type Rating

Annual Training Plan

Administrator Training Program (California)

Adolescent Treatment Program (various locations)

Action Team Project (Homewood Foundation; Homewood, AL)

Area Tourism Partnership (UK)

Alternative Transients Program

After the Point

Ambient Temperature and Pressure

Autoimmune Thrombocytopenic Purpura

Aircrew Training Program

Adventure Tours Pakistan

Authorization to Participate (food stamps)

Austrian Thermal Power

Abuse Treatment Program

Agent Transfer Protocol

Advanced Turbo Prop

Allied Tactical Publication

Alaska Teacher Placement

Arlington Transportation Partners

Accelerated Training Program

Ammunition Transfer Point

Alberta Taciuk Processor

Advanced Test Products

Air Toxics Program (various organizations)

Advanced Theatre Practice (degree)

Authorized to Proceed

Acquisition, Tracking & Pointing

Adult Tertiary Preparation

Application Transaction Program

Application Transaction Program (IBM)

Anti-Terrorism Package (Germany)

Aberdeenshire Towns Partnership (UK)

Airline Transport Professionals, Inc.

Assessing Teacher Performance (California State University)

Additional Training Period

Army Training Program

Asynchronous Transfer Protocol

American Technical Publishers Ltd.

All Tests Pass

Advanced Telecommunications Program

ALPS Tunneling Protocol (Cisco)

Applied Technology Professionals Ltd.

Army Teen Panel

Access Transport Parameter

Audio Technologies and Processing

Athletic Therapeutic Pilates

Air Terminal Publicity (Brussels South Charleroi Airport preferential partner)

Amman Trade Point

Allgemeine und Theoretische Psychologie

Approved Test Procedure

Aid Trade Provision

Allied Technical Publication

Avances Técnicos en Programación

All Tennis Professionals

Alternative Transportation Providers

Adaptive Threshold Processor (Kodak, Scanners)

Automated Test Procedure

Advanced Tracking Program

Advanced Tracking Prototype

Amkor Technology Philippines, Inc

Argenteuil Théâtre Public

Ariège Terre Promise

Absolute Time Processor

After the Prom

Allmän Tillägspension (old Swedish pension system)

Albert Torres Productions, Inc. (Los Angeles, CA)

Alaska Telemedicine Project

Advanced Technology Panel

Advanced Teacher Program

Agriculture and Theology Project

Antitampering Program

Art Trap Productions

Auvergne Techniques de Pointe (French waterjet cutting company)

Automated Test Plan

Atmospheric Temperature Profile

Aircraft Technical Publisher

Active Training Period

A-town Pirates (band)

Accreditation Through Partnership (UK)

Acquisition, Tracking and Positioning

Ashes to Phoenix (band)

Ariadne Transparent Portal

Architectural Trim Products

Ancillary Training Program

Alarm Transmit Process (ITI)

Asynchronous Terminal Processor

Automatic Pallet Changer (machine-tools accessory)

Advanced Telecommunication Platform (Nortel)

Acier, Tubes, Profils

Antiterrorism Program

Arkansas Truth Project

Associate Teachers Programme (UK)

Advanced Technological Products, Inc.

Advanced Training Technologies Project

Air Transferred Pollutants/Particles

Attitude Prediction

Attainment to Plan (US DoD)

AT&T/Philips Telecommunications

Authorization To Produce

Automated Task Profiling

Agricultural Technology and Poverty

Aircraft Target Processor

Advice Training Promotion

Action Tactical Products

Accelerated Transport Protocol (Altarus Corporation)

Association Terrariophile du Poitou (French: Reptile Association of Poitou; Poitou, France)

Answers to Private

Anderson Technical Publishing, LLC

Atlanta Trading Post

Atta, Pudatol (SIL code, Philippines)

Automated Telecommunications Program

German Association for Tropical Paediatrics

Automatic Transaction Posting

Association Tarbaise de Poker (French: Tarbes Poker Association; Tarbes, France)

Assignment Type Problem

Abbreviated Training Program

Advanced Tactical PATRIOT

Automatic Telecommunications Program

Autorisation de Travail Provisoire (French: Temporary Employment Authorization)