مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CRC

Cyclical Redundancy Check

CRC یک روش محاسباتی پیچیده که برای چک کردن درستی یک انتقال دیجیتالی روی یک اتصال ارتباطی ، یا برای اطمینان یافتن از بی نقصی و تمامیت یک فایل ذخیره شده روی هارد دیسک است . کامپیوتر فرستنده یکی از فرمول های متعدد را برای محاسبه یک مقدار از روی اطلاعات موجود در داده استفاده میکند ، و این مقدار به بلاک حاوی پیغام قبل از فرستاده شدن پیغام افزوده میشود .کامپیوتر گیرنده محاسبات مشابهی را روی همان داده انجام میدهد و این عدد را با CRC دریافت شده مقایسه میکند . اگر این دو CRC با هم مطابقت نداشتند ، نشان دهنده یک خطای انتقال است ، و کامپیوتر گیرنده به کامپیوتر فرستنده درخواست فرستادن داده دوباره را میدهد. این رویه به عنوان یک بررسی افزونگی شناخته میشود چرا که همان طور که در هر انتقال ما خود داده رو داریم ، شامل مقادیر بررسی خطای اضافی یا افزوده است. به عنوان یک بررسی امنیتی ، یک CRC ممکن است برای مقایسه کردن اندازه جاری یک فایل اجرایی در برابر سایز اصلی برای تعیین کردن این که آیا این فایل دستکاری شده است یا به هر روشی تغییر یافته است استفاده شود.
صحت عملکرد روش فوق بسیار بالا است و بسیار هم پرکاربرد است.
CRC
ارسال نظر

نظرات کاربران

Hadis در 29 بهمن 1400 گفته:
درود فراوان به شما
سایتتون درجه یکِ

ارسال نظر