مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADC

Apparent Diffusion Coefficient

ضریب پخش ظاهری یک کمیت در ام آر آی و بویژه در روش تصویرگیری پخش وزنی است، و با ADC نشان می‌دهند.

این کمیت، برآیند جابجایی مولکول‌ها را در یک بافت نشان می‌دهد. یک ارزش ADC بالا نشانگر حرکت زیاد و در نتیجه سیگنال ضعیف است.
ADC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود