مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BOLD

Blood Oxygenation Level Dependent Imaging

تصویرگیری BOLD یا تصویربرداری وابستگی میزان اکسیژن خون، نوعی روش تصویرگیری در اف ام آر آی است.

در این روش کارکردی (fuctional)، اختلاف پذیرفتاری مغناطیسی بین اکسی هموگلوبین و دی اکسی هموگلوبین در خون مدنظر است تا قسمتهای فعال کورتکس مغزی به نمایش در آید.
BOLD
ارسال نظر

ارسال نظر