مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ETS

مخفف عبارت ETS

Educational Testing Service
خدمات آزمون های آموزشی (ETS) آزمون های...
BPR

مخفف عبارت BPR

Business Process Reengineering
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)...
SLA

مخفف عبارت SLA

Service Level Agreement
منظور از SLA، توافقنامه سطح سرويس يا...
PAP

مخفف عبارت PAP

Password Authentication Protocol
پروتکُل تأیید گُذَرواژه یا پاپ (pap) یک...