مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BSM

Business Service Management

مدیریت خدمات تجاری
BSM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود