مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MS

مخفف عبارت MS

MicroSoft Corporation
شرکت مایکروسافت یک شرکت چند ملیتی است...
OS

مخفف عبارت OS

Operating System
سیستم‌عامل یا سامانهٔ عامل نرم‌افزاری...